วันที่ฉันป่วย

posted on 25 Apr 2011 14:34 by iam-zennie
เดี้ยงมาสี่วันแล้วแต่สองวันแรกเพราะภูมิแพ้ที่เคยคุ้น
เมื่อวานกับวันนี้นี่ซิทำเอาเราอดคิดไม่ได้เรื่อง"ตาย"

เราเคยป่วยหนักๆแบบนอนรพ.ครั้งนึงเยื่องจากไข้เลือดออก ตอนนี้รู้สึกอาการคุ้นนะ หวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยและไม่เป็นอะไรร้ายแรง
อย่างมากขอให้เป็นแค่ความดันต่ำก็พอ

ขณะนอนพิมพ์ในมือถือโดยฝืนสังขาร555

วันนี้เกือบวูบบนรถเมล์อันตรายมากๆแต่ก็ต้องไปหมอฟันเพราะมันเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งมันยังไม่จบนะคร้าบบบ.....หมอฟันให้ดูอาการไประยะนึงก่อน
ประคองตัวเองกลับบ้านมากินข้าวแล้วนอนสักหน่อยเดี๋ยวตื่นมาจะไปหาหมอนะ

เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นอะไร

Comment

Comment:

Tweet

tRUSxvTw http://www.91APYBHm3GZ3588Z3sNY0E.com/
tRUSxvTw
<a href="http://www.91APYBHm3GZ3588Z3sNY0E.com/" title="tRUSxvTw">tRUSxvTw</a>

#39 By tRUSxvTw (103.7.57.18|116.209.202.7) on 2013-05-15 14:53

I have obtained the product currently, I have about 15 lbs being lessened, hope these Lessen Pounds Fruta Planta might help me.

#38 By MEIZITANG (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-05-15 14:36

I have to tell you that you have been lied to, shamelessly

#37 By windows 7 product key (103.7.57.18|139.208.134.187) on 2013-02-09 06:00

OyunTrainer,OyunHileleri a comment

#36 By windows 7 product key (103.7.57.18|112.247.58.236) on 2013-02-09 06:00

Hey, found your site by accident doing a search on Google but I'll definitely be coming back. - How can I believe in God when only last week I got my tongue caught in the roller of an electric typewriter? - Woody Allen Born 1935

#35 By windows 7 product key (103.7.57.18|101.21.142.159) on 2013-02-09 05:59

I got off with a verbal warning.

#34 By outlet (103.7.57.18|110.178.131.166) on 2013-01-02 17:28

Admirable weblog! I'll almost certainly be referencing some of this information in my next speech. I would appreciate it in the event you visited my blog at

#33 By google (103.7.57.18|116.116.115.193) on 2013-01-02 17:28

flashman japan u tube martin giroux video girdle queen videos elham shaheen video.

#32 By google (103.7.57.18|110.183.181.223) on 2013-01-02 17:28

I usually get bored easily and close the tab but i think that your blog can be an exception. Cheers!

#31 By ebay (103.7.57.18|123.92.215.187) on 2012-12-30 08:21

Interesting article! Do you have any opinions that you may be able to divulge to assist us in understanding your second point a bit further? cheers

#30 By ebay (103.7.57.18|223.242.80.82) on 2012-12-30 08:21

After read your article, I would know if someone know good blog that speak about Techno or fashion ?

#29 By google (103.7.57.18|113.3.138.129) on 2012-12-29 13:57

Very interesting points. Thanks!

#28 By yahoo (103.7.57.18|101.64.126.97) on 2012-12-29 10:47

In similar announcement, Nikes new slogan for Tiger Woods is Just do me.

#27 By google (103.7.57.18|115.51.138.41) on 2012-12-29 10:46

Chicago lawyers

#26 By ebay (103.7.57.18|110.179.245.66) on 2012-12-29 00:15

hey, looks like your blog is a little slow

#25 By brand (103.7.57.18|182.33.182.69) on 2012-12-27 10:11

COme to my site dude. iam waiting for your response

#24 By brand (103.7.57.18|36.4.103.35) on 2012-12-27 10:11

Everything has its beauty but not everyone sees it.

#23 By brand (103.7.57.18|112.235.0.48) on 2012-12-27 10:10

Really what I needed. Thanks I have been looking for this sort of info for a long time. I have bookmarked your blog to enable me to read more on the topic

#21 By brand (103.7.57.18|58.243.9.143) on 2012-12-27 03:17

A lot of these comments dont make sense? Give the guy a break and stop posting nonsense

#22 By brand (103.7.57.18|122.176.173.133) on 2012-12-27 03:17

Rather interesting blog post, Ive added it to my social tagging for later. Kudos dude!

#20 By brand (103.7.57.18|114.254.105.160) on 2012-12-27 03:17

thanks for the great post!

#19 By brand (103.7.57.18|118.239.31.168) on 2012-12-26 23:01

Great article, thanks. I just signed up to your blog rss feed.

#18 By brand (103.7.57.18|113.1.1.40) on 2012-12-26 23:01

Doing some browsing and noticed your website appears a bit messed up in my K-meleon internet browser. But fortunately hardly anyone uses it any longer but you may want to look into it. If I were two-faced, would I be wearing this one? Abraham Lincoln 1809 1865

#17 By brand (103.7.57.18|220.165.155.191) on 2012-12-26 23:01

Looking for ways to stop smoking, how to stop smoking or stop smoking aids and programs? Free information and tips for those trying to stop smoking at Stop stop smoking help

#16 By brand (103.7.57.18|118.73.10.133) on 2012-12-26 21:22

Hi, I can't understand how to add your website in my rss reader. Can you Help me, please? I really want to read your future posts. London,UK

#15 By brand (103.7.57.18|60.11.160.254) on 2012-12-26 21:22

Seriously like your sites facts! Definitely a great deal of facts that is extremely useful. Continue to maintain publishing and im going to carry on reading via! Cheers.

#14 By brand (103.7.57.18|112.250.172.219) on 2012-12-26 21:22

Whats the only difference between Santa and Tiger Woods? Santa quits after three Hos.

#13 By brand (103.7.57.18|123.175.95.226) on 2012-12-24 00:10

?????????? ?????, ???????

#12 By brand (103.7.57.18|183.219.61.208) on 2012-12-24 00:09

nifgvqghuoqghlqwwehk, Provacyl, dVrnPwW.

#11 By brand (103.7.57.18|111.143.231.251) on 2012-12-23 22:38

great thanks \o/

#10 By brand (103.7.57.18|119.101.108.34) on 2012-12-23 22:37

Great post! I want to ask you if i can use this information on my blog? YOu can see in in teh information. Of course i don't want to copy/paste it. Thanks!

#9 By brand (103.7.57.18|110.211.200.246) on 2012-12-23 17:48

Its seriously a good document. An guideline along these lines displays exactly how significantly the style is actually appreciated by the person responsible.

#8 By brand (103.7.57.18|183.246.53.213) on 2012-12-23 17:48

You made some fantastic points there. I researched this topic and found out that many people will agree with your web site. With regards, Lani.

#7 By brand (103.7.57.18|113.15.195.41) on 2012-12-20 17:19

Thanks for the excellent article I loved reading it!

#6 By brand (103.7.57.18|112.83.195.162) on 2012-12-20 17:18

[...] Bother with Revenge Posted on September 17, 2010 by yourex191 How To Get Your Ex internet marketerfriend Back How To Get Your Ex Boyfriend Back How To Win Your Ex Back How To Get An Ex Back How To Get Back [...]

#5 By outlet (103.7.57.18|125.211.128.212) on 2012-12-19 07:54

หายไวไวนะค่ะ
เราก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกัน
ตอนเป็นหายใจแทบไม่ออก = ="

รักษาตัวด้วยนะคะ :)

#4 By l o i name i o l * on 2011-04-26 08:59

ขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะครับ

#3 By PUMP201 on 2011-04-26 00:50

เพิ่งเห็นในทวิต หายไวๆนะแก

#2 By sumomoz on 2011-04-25 23:29

รักษาตัวดีๆนะคะ

#1 By katak on 2011-04-25 16:17